跑Online官方討論版 
遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 會員專區 | 幫助


標題: [閒聊] 本人極力推薦莉菲Livia參選見習女神✔
冷酷乂魂
黃月神翼靴子
Rank: 10Rank: 10Rank: 10


UID 255230
精華 0
積分 73550
帖子 49438
經驗 73410 點
讚賞 12083 點
答中 14 題
中秋積分 0 點
Bid 69 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 68
註冊 2008-6-25
角色 冷酷乂魂
伴侶 TimTimRound
組織 包剪揼校隊`
物品 91 件
狀態 離線
發表於 2012-6-16 02:07 資料 短消息 加為好友

跑Online Facebook專頁
本人極力推薦莉菲Livia參選見習女神✔

近日,'s#H-m"l*D%J
見習女神募集如火如荼
;A3f5m7V5E)b&N跑online令到不論男女老幼既玩家都心煩意亂,意亂情迷
#q&g$?1R4U1l&K4@跑online究竟新一代見習女神究竟是誰呢? 9l%k#e7w1`2t:Z*b,E3Y7K
依個問號相信令到大家都如熱鍋上既螞蟻一樣咁焦急
'V)M;N(e4O6T+G厹就春心大動蠢蠢欲動跑Online官方討論版%W!v1m*h3c
兵仔玩具就苦惱頭痕,萬念俱灰
2g,G3R5P,F*I/G2f8G!B%Mforum.talesrunner.com.hk然而女神們就騷首弄姿,百花爭鳴,多姿多采'j"R N0u8E!l#k3e5i

3@7@3m0h8O"H8_)`forum.talesrunner.com.hk我...雖然身為...寂寂無名既小兵
#d$i2B!@&j:l.j/X跑online但目光如炬 未卜先知
2B8i4` W+v3b0_:e:K跑online已經觀察到莉菲Livia實為百年難得一見既人才
*w T4E4~'i點解咁講? 原因好簡單,我亦不多費唇舌
,K*O;W7_;V5^:n跑Online官方討論版相信大家都曾經於各大討論區及社交平台跑online&p/A)t8K8G
(例如三男二女、高登、跑Online及Facebook等)'j.l7L9|&U2R h
http://www.facebook.com/video/video.php?v=236070449822693
-]$P+h6q1[ a"s3X:s3l4yforum.talesrunner.com.hk見識過莉菲Livia令人垂涎欲滴既相片8p v p"{!D,y1o1]-e6E
在此我就簡略描述一下吧~跑online9h.a#Q+w3H5b;{
跑online#P,s3L2K/[$~'s)Y!r#Q/P)L
莉菲Livia不到廿五就有住forum.talesrunner.com.hk2[,c!H;c)I/y5k)C!E2i
36 24 36魔鬼既身材 ; 天使既臉孔
9},}$o7e&?forum.talesrunner.com.hk一張瘦瘦既瓜子臉和紅粉菲菲既小臉蛋
/H2J&q2s6d$P u$m#{*U4R跑online有一雙漆黑又水汪汪既眼眸,波光動人,楚楚動人
;K5z+I2@7a:\;D9H8A.L跑online再加上佢張伶俐既小咀...配上一把秀髮...
,R:p0G!O W1vforum.talesrunner.com.hk簡直就係人世間絕無僅有既美女
6k&R.F'p6N;z3X(u#k儼如人過四十仍極具氣質既性感女神溫碧霞
2o%p9R0Y6b.|*U-y/T"H5l9~跑online跑online7~/B.y;^)i.j

5n'k P.w:K)@7n6Q0i跑online除此之外...跑online&@2j)e;H7G%\)|
佢起衣著方面,亦都十分講究
:R/["S6H9Y8h:R&v2E#u*vforum.talesrunner.com.hk根據我多次收到既圖片顯示
&f*v#W,D8q/G7[/_9p莉菲Livia最愛身穿
(q K$n%k,V短迷你開胸短裙
!E+J+^:c,n9J6~襯上黑絲高爭鞋跑online#E&g0f#[7X,B%x"r
嘩吊...事業線深不見底如無底深潭跑online&G X-g4J(l-H)v5\
真係令到我目不暇給 目瞪口呆 目不轉睛
*N-Q2N&X"H-?:`跑Online官方討論版細佬起褲中翻騰九周半
;e7I1u0c,u4i$M'|跑Online官方討論版猶如一個就黎爆炸既鍋爐一樣forum.talesrunner.com.hk7S3o)c#|-i0|5C/[
我支如意金剛棒伸長得格格作響跑Online官方討論版3L'|1m5O5\+a6L1]6D
就似一隻雄師一樣滿腔怒火#z)j!~9{0{4j+T
J到出血 , 扯到腎都爆
9{4D"]%X&O"G-y"U:I跑onlineforum.talesrunner.com.hk([%k5p8S0s$W)P
唯一既缺點..就係..
&p$U&~:i5c3T/k8C$?"g跑online人造人啦跑online+r3@)d2H8l5S#O
傳聞有人話莉菲Livia係整容跑online7T&u6S%y5t
又話佢加水袋抽脂botox跑online)u8H*r8J1O#G8w
即係咁:跑online+g&R&J&x$V u/u:`*v

(O!x3X.|*M;{!g跑online同埋咁
/G4?!E,V/Q;v)v6T跑Online官方討論版
+K"s9C"D*U(X跑online但係我絕對唔同意架...
4t+o-i%y,n9@-I(_8G正所謂粉紅色lin頭 可遇不可求
5}&]'c:?:F&Q$s7Q/~5M+]3w'M7Y
因此,單憑佢美貌就足以力壓群花,獨當女神
7K'|%l,Z![&E"V古今中外被美貌所惑者多不勝數
9m/q0v7t8M"v6I+[,Iforum.talesrunner.com.hk古有紂王被妲紀紅顏禍國
9^6[#N"D#T#Q!e#v跑online今有陳浩民硬上陳嘉恒
'a;J4})`9s-kforum.talesrunner.com.hk中有人中呂布誤中美人計forum.talesrunner.com.hk,j M;y0E$l
外有阿力舒華哈密瓜跑online3i*J6S%t%T7o#e2a
窈窕淑女 君子好逑
4}(?$Q(a0\(dforum.talesrunner.com.hk假如佢當上見習女神
"T3U-o0T.~2V/e9P9H跑Online官方討論版定必令到不少痴男怨女熱血沸騰
%b:s8Y1D&K,y7M(Q雙手奉上點數貢品跑Online官方討論版3}:h;R'i3k-G;E
從而令到點數既需求上升+Z#O5W.|.y%L)G5X2D)|;f
增加官方營業額絕對易如反掌
0U-~$q4^4l8N%q!{此其一我所推薦佢既理由跑online!L-F+Q"f*V)q#P

9H(n6u6V(@$q
%l:I%D'x(B$[6s.|跑online
1b,M1R+`!mforum.talesrunner.com.hk其二,莉菲Livia佔盡個人優勢
}3_%O D)N'p佢見多識廣,投資有道未雨綢繆
/h9s&j5I(X*g%y-i數月前,佢搞既BBQ活動物超所值%\0n/S.g2W4H-J x2d
最主要既原因係同莉菲Livia BBQ係唔需要買油/蜜糖
3|1y0H&o-x9D:N'W1U我並唔係信口雌黃架...有圖作證
0N0z$o,n$[(j-N跑onlineforum.talesrunner.com.hk-n7v%S)d)n+g6M
當時佢所搞既BBQ我好痛恨自己無機會參加
J2@/E9i;J6K `一雙玉臂千人枕  半點朱唇萬客嘗
/w&~1H9a-Z5^7}我無機會一嘗莉菲Livia 特製既食物
1s1t5\,S/a;K,m跑online叫我怎面對江東父老?
,_%p8f P0q/? u*T經過晚尋頭版場後...
'{-X W*?8f6u&rforum.talesrunner.com.hk莉菲Livia真係老馬識途
,p/o*k#H&i跑online佢想開番間麥當勞跑online#d'J-c(G.C(s
因為佢多油到可以炸雞脾雞翼、薯條、鮮奶forum.talesrunner.com.hk,O'\%@;z6L)k0d'@+s3W"X
仲有油炸鬼添 ...跑Online官方討論版7A P*l)d;T*t
以我愚見,佢可以在港九新界開設三間分店跑online/p$i'Z)s)X6v
之後計劃上市集資  然後進軍內地市場1M#O7C"x+r;Q+h1y
佢前向擴充係可以確保油既供應穩定跑online*U+f._*e$i
6F'V(h)_-Q'p
其實莉菲Livia仲可以開設香港煉油廠forum.talesrunner.com.hk&D2S-L-O$M"c
與獅球嘜一較高下 ...%M o)g Y5l4V
全跑可以作見證莉菲Livia一定係百分百香港製造.t&@$[ Z2?7~
我相信官方會貸出資本入股莉菲Livia
5j;['@!A9\7h&^9[+Kforum.talesrunner.com.hk因為莉菲Livia開創左可再生能源 - 油
.c0l:b;~0n跑online油依種資源愈黎愈稀有...跑Online官方討論版7X8b(e.K8E8J
相反莉菲Livia就有無窮無盡既油跑online:c5Y/U3C!T8n R8q
這樣...這種划算既生意定必吸引官方
6r5r*d1F#^%h3H跑online為左令到官方資金充裕到足以維護遊戲forum.talesrunner.com.hk,B(B)O/N3x:q ?3g

&f#x(t3`;H5^(e0i'I跑Online官方討論版第三,莉菲Livia斬妖除魔打破傳統跑online6e&I9r X)t7e&T4[
跑online$T%Z!D;l5O.B$b
子曰:務民以義,敬鬼神而遠之,可謂知矣。
9];K7o2a6Z5x跑Online官方討論版又曰:子不語怪、力、神forum.talesrunner.com.hk'r)w&y2J.v$x;D)S1^
說明中國人傳統思想重人而遠鬼神及不務異端傳說
.]$R1H:s/r$V9{forum.talesrunner.com.hk相反莉菲Livia三更半夜濃妝粉末去靈探跑online"B$L8M5R#S1d8^
的而且確係不怕鬼神之說跑Online官方討論版(v.n:^*c(y*k
唔知佢係膽生毛定係趙子龍一身是膽2G%k$\*_1D g:^*b
擺明就係以女神身份既能力降魔伏妖
"j(H6f$P;a,Q-v0E#T勇氣可嘉  值得一讚
*i v0a%f/y*{跑Online官方討論版不過我想問 : 點解夜媽媽化個咁既妝去靈探
'T5M$r'w"x$q跑online其實D鬼見到莉菲Livia可能已經退避三舍了
:n1U1t$Q*X8w8a跑online
$h9F)X8r6x7J)U跑online
3d0A&{!I5I(A,?/d6b9U跑online最後一個原因...
/O)C2k6b-}-G亦都係眾所周知既原因
3s,|)z7V7x:A/`,z就係莉菲Livia手握兵權
5d%p8q&X"}旗下門生過千萬億跑Online官方討論版!~(a*h I7z
可以呼風喚雨,無所不能
(D6G0E6@;g.f%i5|)h.@4s手指尾輕輕一揮就橫掃全跑
2G;q0] o,P7D屍橫遍野  死傷枕藉跑Online官方討論版:e/P5z0{0x7G
談笑間 檣櫓灰飛煙滅forum.talesrunner.com.hk,r'{5c-X)n-?0e
只要女神未夠開心
$J'O B/x%l2t跑Online官方討論版便集齊萬馬千軍
(^/x$Z'l&J(eforum.talesrunner.com.hk

QUOTE:
天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其根骨,餓其體膚

f+p!q;^:t)g#n!@
見習女神  捨莉菲其誰? 跑Online官方討論版&@-S+r,~&L+h:t
,N-q8e1|"I"N0f)m

2])}&T"I1H1[$o1D&K vforum.talesrunner.com.hk最後各位當依個post係純粹分享就得
7L(b;^({!b.^.M+n所謂開心share , happy together
2z;x3C9r1| h3t:h4L跑online別太認真吧 ~  認真你就輸了
x/d!N0M*[9n f1X跑online小丑跟白癡的最大分別是小丑知道自己什麼時候該停止,而白癡不知道跑Online官方討論版&j6}*t1X;`2u(N#T)o%m

;l6u#S&M:V3h,J;t"@"[跑Online官方討論版
+m8R `(k5b跑Online官方討論版[ 本帖最後由 冷酷乂魂 於 2012-6-16 16:58 編輯 ]


本帖最近評分記錄
Previous♥` 2012-6-17 23:42 讚賞 +2 都話你走啦
極速小子XD 2012-6-17 20:47 讚賞 +2 溫碧霞啪啪啪~
kA1妹路` 2012-6-17 18:42 讚賞 +2 問題有待跟進
janeka 2012-6-17 17:51 讚賞 +1 感謝分享!
小草a33a 2012-6-17 17:00 讚賞 +1 原創內容
SIU雯仔 2012-6-17 16:49 讚賞 +1 你說的內容我非常同意
ronald134679 2012-6-17 12:13 讚賞 +1 見習女神✔
X-RuNnEr 2012-6-17 01:22 讚賞 +1 支持mk妹
sammytse811 2012-6-16 21:23 讚賞 +1 你說的內容我非常同意
CHUNBABIII 2012-6-16 20:54 讚賞 +1 支持mk妹
頂部
冷酷乂魂
黃月神翼靴子
Rank: 10Rank: 10Rank: 10


UID 255230
精華 0
積分 73550
帖子 49438
經驗 73410 點
讚賞 12083 點
答中 14 題
中秋積分 0 點
Bid 69 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 68
註冊 2008-6-25
角色 冷酷乂魂
伴侶 TimTimRound
組織 包剪揼校隊`
物品 91 件
狀態 離線
發表於 2012-6-16 02:36 資料 短消息 加為好友

跑Online Facebook專頁

頂部
冷酷乂魂
黃月神翼靴子
Rank: 10Rank: 10Rank: 10


UID 255230
精華 0
積分 73550
帖子 49438
經驗 73410 點
讚賞 12083 點
答中 14 題
中秋積分 0 點
Bid 69 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 68
註冊 2008-6-25
角色 冷酷乂魂
伴侶 TimTimRound
組織 包剪揼校隊`
物品 91 件
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:16 資料 短消息 加為好友

跑Online Facebook專頁

頂部
kawing2007
橙閃電小飛鞋
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
曾經 都僅次著美斯


UID 84444
精華 0
積分 36646
帖子 34302
經驗 36646 點
讚賞 197 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 60
註冊 2007-6-19
角色
伴侶 一生的回憶
組織
物品 沒有物品
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:17 資料 短消息 加為好友
36 24 36魔鬼既身材 ; 天使既臉孔

頂部
乂戀空乂
黃極速小飛鞋
Rank: 8Rank: 8


UID 368745
精華 0
積分 22680
帖子 18196
經驗 22680 點
讚賞 179 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 54
註冊 2010-2-19
角色 傻子恩OvO
伴侶 0o紫雨o0
組織
物品 沒有物品
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:18 資料 短消息 加為好友
留名先

頂部
★bb.sinˊ
紅魔鞋
Rank: 6Rank: 6


UID 428126
精華 0
積分 4271
帖子 4279
經驗 4261 點
讚賞 107 點
答中 1 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 38
註冊 2011-2-13
角色 永遠愛you520
伴侶 苳天的徊薏
組織
物品 6 件
凡賽堤的徽章x1布拉基的徽章x1名揚四海x1羊羊得意x1三陽開泰x1
羊年吉祥x1
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:18 資料 短消息 加為好友 添加 ★bb.sinˊ 為MSN好友通過MSN和 ★bb.sinˊ 交談
角色 冷酷乂魂
1h.N.E'Q0p!Y.E2b1w:?伴侶

頂部
DinBabe^3^ ( 卡毛 )
紫飛鞋
Rank: 5Rank: 5
4492-_-


UID 118417
精華 0
積分 3900
帖子 3206
經驗 3900 點
讚賞 136 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 37
註冊 2007-8-13
角色 癲毛
伴侶 笨喬
組織 福青幫
物品 3 件
來自 San Francisco
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:18 資料 短消息 加為好友
角色 冷酷乂魂

頂部
~小廢子~ (霖)
橙飛鞋
Rank: 5Rank: 5


UID 465098
精華 0
積分 1956
帖子 1776
經驗 1956 點
讚賞 26 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 32
註冊 2011-12-23
角色 膠神派膠
伴侶
組織 -*伙伴Nakama
物品 1 件
活動忠實支持者x1
來自 日本
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:18 資料 短消息 加為好友
#tongue# :0)

頂部
水果仔xD (36)
黃閃電小飛鞋
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
高逸峰


UID 284001
精華 0
積分 41792
帖子 65331
經驗 41792 點
讚賞 240 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 61
註冊 2008-9-28
角色 張麗娥
伴侶 毒男一支公
組織 LORD
物品 1 件
殘舊的鎖匙x1
來自 36
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:19 資料 主頁 短消息 加為好友 Yahoo!
風裡笑著風裡唱 感激天意碰著妳

Those poeple above me are JERKS. Those people below me are clever. So I'm the cleverer, and the cleverest.
頂部
ˊβaoβa0.
紅飛鞋
Rank: 5Rank: 5


UID 456873
精華 0
積分 1740
帖子 1008
經驗 1740 點
讚賞 13 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 31
註冊 2011-9-25
角色 Baoba0
伴侶 湘曖壹笙xD
組織 福青幫
物品 沒有物品
來自 宅〃'‿'
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:19 資料 短消息 加為好友
數月前,佢搞既BBQ活動物超所值跑online跑online6d#Q$~)t6\
最主要既原因係同莉菲Livia BBQ係唔需要買油/蜜糖
5[5w3`3J/X"p5^!K:T7L跑online 哈哈 笑左


頂部
冷酷乂魂
黃月神翼靴子
Rank: 10Rank: 10Rank: 10


UID 255230
精華 0
積分 73550
帖子 49438
經驗 73410 點
讚賞 12083 點
答中 14 題
中秋積分 0 點
Bid 69 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 68
註冊 2008-6-25
角色 冷酷乂魂
伴侶 TimTimRound
組織 包剪揼校隊`
物品 91 件
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:20 資料 短消息 加為好友
點解咁多人睇  但係咁少人回?

頂部
yoyoyo2211
紅閃電小飛鞋
Rank: 9Rank: 9Rank: 9


UID 125413
精華 2
積分 34160
帖子 32186
經驗 34160 點
讚賞 787 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 59
註冊 2007-8-25
角色 吱喳XD
伴侶 TheChampion
組織 己退跑人士
物品 4 件
占支持者x1莉娜支持者x1軒少支持者x1女忍者徽章x1
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:21 資料 短消息 加為好友
可再生能源~跑online7\(S't,T(C/T"u
forum.talesrunner.com.hk'W-?0i!z&V)S4n&}3I%W
擠眉弄眼夾奶掃胸摸脾 r4d7K*q3U1q/^5|8a M
跑online,{7H!Y!~%x'F
有奶便是神!

your attitude,not your apitude,determines your altitude!
頂部
x乳細無增x
Fsntastic - 版主
Rank: 5Rank: 5


UID 469747
精華 0
積分 2043
帖子 1697
經驗 2043 點
讚賞 24 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 80
註冊 2012-3-14
角色 x乳細無增x
伴侶 白傲
組織 福青幫
物品 等待更新
來自 福青幫
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:22 資料 短消息 加為好友 添加 x乳細無增x 為MSN好友通過MSN和 x乳細無增x 交談
角色 冷酷乂魂

頂部
乂戀空乂
黃極速小飛鞋
Rank: 8Rank: 8


UID 368745
精華 0
積分 22680
帖子 18196
經驗 22680 點
讚賞 179 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 54
註冊 2010-2-19
角色 傻子恩OvO
伴侶 0o紫雨o0
組織
物品 沒有物品
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:23 資料 短消息 加為好友
天將降大任於斯人也,必先苦其心志,勞其根骨,餓其體膚

頂部
延乄
黃飛鞋
Rank: 5Rank: 5


UID 432570
精華 0
積分 2060
帖子 1757
經驗 2060 點
讚賞 103 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 33
註冊 2011-3-21
角色 艾粉易發發
伴侶 乂戀空乂
組織
物品 沒有物品
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:23 資料 短消息 加為好友

頂部
Shg:S. (殤)
橙極速小飛鞋
Rank: 8Rank: 8


UID 467269
精華 0
積分 20948
帖子 14218
經驗 20948 點
讚賞 240 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 53
註冊 2012-1-27
角色 asthenic
伴侶 Directioners
組織 TendeNcy
物品 1 件
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:24 資料 短消息 加為好友
我支如意金剛棒伸長得格格作響
%H*T&w(z;{6_&G/r就似一隻雄師一樣滿腔怒火跑online.j6Z,L&f:e
J到出血 , 扯到腎都爆 :o)

頂部
乂戀空乂
黃極速小飛鞋
Rank: 8Rank: 8


UID 368745
精華 0
積分 22680
帖子 18196
經驗 22680 點
讚賞 179 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 54
註冊 2010-2-19
角色 傻子恩OvO
伴侶 0o紫雨o0
組織
物品 沒有物品
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:24 資料 短消息 加為好友


QUOTE:
原帖由 延乄 於 2012-6-16 16:23 發表
6O:e1M4K,D:V3i%?forum.talesrunner.com.hk

,X)w5O3t#O#o;C6S(c0Z

8C9h3Y3C6C R.w7v跑online
1B.f;S%J4v"P:C'^跑online令仔你跟邊到架

頂部
DinBabe^3^ ( 卡毛 )
紫飛鞋
Rank: 5Rank: 5
4492-_-


UID 118417
精華 0
積分 3900
帖子 3206
經驗 3900 點
讚賞 136 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 37
註冊 2007-8-13
角色 癲毛
伴侶 笨喬
組織 福青幫
物品 3 件
來自 San Francisco
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:24 資料 短消息 加為好友
有奶便是娘

頂部
x乳細無增x
Fsntastic - 版主
Rank: 5Rank: 5


UID 469747
精華 0
積分 2043
帖子 1697
經驗 2043 點
讚賞 24 點
答中 0 題
中秋積分 0 點
Bid 0 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 80
註冊 2012-3-14
角色 x乳細無增x
伴侶 白傲
組織 福青幫
物品 等待更新
來自 福青幫
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:24 資料 短消息 加為好友 添加 x乳細無增x 為MSN好友通過MSN和 x乳細無增x 交談
故善用兵者,屈人之兵而非戰也。

頂部
冷酷乂魂
黃月神翼靴子
Rank: 10Rank: 10Rank: 10


UID 255230
精華 0
積分 73550
帖子 49438
經驗 73410 點
讚賞 12083 點
答中 14 題
中秋積分 0 點
Bid 69 Points
活動積分 0 點
閱讀權限 68
註冊 2008-6-25
角色 冷酷乂魂
伴侶 TimTimRound
組織 包剪揼校隊`
物品 91 件
狀態 離線
發表於 2012-6-16 16:25 資料 短消息 加為好友
以前是旦開一個帖都30讚UP#P%A7t$j0F:T-X
而家少左咁多人玩壇 我真係好唔開心

頂部


當前時區 GMT+8, 現在時間是 2015-10-14 00:43

    本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区 Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.
Processed in 0.241598 second(s), 6 queries , Gzip enabled

清除 Cookies - 聯繫我們 - 跑Online官方網頁 - Archiver