2013-7-17 03:25 SiU乂膠炎
雪1 1:46

無聊玩下
冇咩技術[youtube]ymAUhhFrhBQ&feature[/youtube]

2013-7-17 10:46 x小飛仔x
條片0:39可以早d做斜沖
去到0:47就應該起跳著地沖刺係右邊再做斜沖然後一直做右路
到1:05果陣可以食住斜坡再做小小斜沖轉番左路
之後再跟番條片1:07開始既跑法
去到尾1:42果個著地沖刺
唔洗上咁高
可以係個小斜坡邊位到沖住上
咁就可以減低爆地失既機率同埋唔洗晒時間落地

2013-7-18 20:57 joe14
雪王= = 我最多跑到1:54 你太神 我估 未有人做到住-- 你隻鞋點拿clown08.gif

2013-7-19 21:40 winniei255
我最多跑53...大神...

2013-7-24 09:59 handhandhandXD
慘...我最快1:53...我好失敗的說...clown04.gif

2013-7-26 16:06 joe14
你點做到ga 我頂多真系152 clown04.gif

2013-7-27 19:41 雞雞
[quote]原帖由 [i]joe14[/i] 於 2013-7-26 04:06 PM 發表 [url=http://forum.talesrunner.com.hk/redirect.php?goto=findpost&pid=116665040&ptid=3996418][img]http://forum.talesrunner.com.hk/images/common/back.gif[/img][/url]
你點做到ga 我頂多真系152 clown04.gif [/quote]

你個人物最高速,影響 加速法同雪地的速度上限

但係...... 你個一落地衰左就  clown01.gif

立老係高手用的 good

頁: [1]
查看完整版本: 雪1 1:46


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.