2010-11-24 11:54 JOHNSONYA
邊個勁d呢?

其實,,,,,
我都唔知.....
軒少勁過占....
定占勁過軒....

2個人物都常用...
我始終唔覺得要用點買既人物就好d....
所以發表左e個投票~~

大家覺得邊個勁d呢?clown25.gif

[[i] 本帖最後由 JOHNSONYA 於 2010-11-25 18:42 編輯 [/i]]

2010-11-24 11:55 JOHNSONYA
~@@

我都唔清楚~
所以本人唔會投票住~~
clown11.gif

2010-11-29 21:44 yanphilip2007
占la~clown15.gif clown15.gif

2013-11-27 18:49 卍SoNaR卍
我就覺得占好dclown08.gif 66.666667%clown12.gif

頁: [1]
查看完整版本: 邊個勁d呢?


Powered by Discuz! Archiver 5.5.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.